Kependudukan Sukodadi Sukodadi

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 32
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 32
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 84
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 57
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 49
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 87
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 64
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 57
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 81
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 45
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 74
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 38
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 42
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 36
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 33
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 104
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 47
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 85
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 55
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 63
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 90
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 78
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 65
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 63
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 50
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 51
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 47
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33